Üzemeltető

West Best Job e.U.

Székhelye: 2534 Alland, Babenbergergasse 83. Österreich

Cégbejegyzés száma: FN 531971 k

Közösségi adószáma: ATU 75482817 

képviseli Kovács Edina ügyvezető

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. Személyes adatok

Mi, a West Best Job e.U., 2534 Alland, Babenbergergasse 83., személyes adatait kizárólag az Ön beleegyezésével vagy megbízása útján gyűjtjük be, dolgozzuk fel és használjuk fel az Önnel megállapodott célokra vagy amennyiben egyéb jogalap fennáll a GDPR-ral összhangban; mindezt az adatvédelmi és polgárjogi rendelkezések betartásával. Kizárólag olyan személyes adatot gyűjtünk be, amely szolgáltatásaink teljesítéséhez, lebonyolításához szükségesek, vagy amelyet Ön szabad akaratából rendelkezésünkre bocsátott.

Személyes adatnak számít minden olyan adat, amely részletes információt szolgáltat a személyes vagy tárgyi tényeket illetően, mint például a név, lakcím, E-mail-cím, telefonszám, születési dátum, életkor, nem, nyelvismeret, karrierre és képzésekre vonatkozó adatok, fényképek, stb.

 1. Adatszolgáltatás és törlés

Ügyfélként, illetve általánosságban, mint érintettnek, jogában áll bármikor tájékoztatást kérni tárolt adatairól, azok eredetéről és címzettjeiről, valamint az adatfeldolgozás céljáról és joga van a helyesbítésre, adatátvitelre, fellebbezésre, a feldolgozás korlátozására vagy törlésre, illetve letiltásra a helytelen, illetve engedély nélkül feldolgozott adatokat illetően.

Megkérjük Önt, hogy amennyiben személyi adataiban változás lép fel, a megváltozott adatokról tájékoztasson bennünket.

Jogában áll személyi adatainak használatára vonatkozó engedélyét bármikor visszavonni. Tájékoztatásra, törlésre, helyesbítésre, fellebbezésre és/vagy adatátvitelre vonatkozó beadványát, utóbbi esetén csak akkor, ha az nem okoz aránytalanul nagy kiadásokat, jelen nyilatkozat 10. pontjában meghatározott címen lehet benyújtani.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozásakor az érvényes adatvédelmi törvényt vagy adatvédelmi igényeit más módon megsértettük, lehetősége van az illetékes felügyeleti szervnél panaszt benyújtani. Ausztriában az ilyen ügyekben illetékes szerv az adatvédelmi hatóság (Datenschutzbehörde).

 1. Adatbiztonság

Személyes adatainak védelme megfelelő műszaki és szervezeti óvintézkedések útján történik. Ezek az óvintézkedések különösen az illetéktelen, jogellenes, illetve a véletlen hozzáférés, feldolgozás, elvesztés, használat és a manipuláció elleni védelmet érintik.

A következetesen magas szintű átvilágítás fenntartására tett erőfeszítések ellenére nem zárható ki, hogy a számunkra, az interneten keresztül megadott információkat más emberek is megtekinthetik és felhasználhatják.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezért semmiféle felelősséget nem vállalunk olyan adatok közzétételéért, amelyek adatátvitelkor nem a mi hibánkból kerülnek illetéktelen harmadik fél kezébe (pl. hackertámadás E-mail fiókon, illetve telefonon keresztül, faxok ellopása).

 1. Az adatok felhasználása

A részünkre rendelkezésre bocsátott adatokat nem használjuk fel más célokra, csak, és kizárólag azokra a célokra, amelyeket az Önnel megkötött szerződés tartalmaz, illetve a jogi előírásoknak megfelelően vagy az Ön beleegyezésével, valamint a GDPR-ral összhangban álló rendelkezésnek megfelelően. Ezek alól kivételt képez a statisztikai célú felhasználás, amennyiben a rendelkezésre bocsátott adatok névtelenek.

 1. Az adatok harmadik félnek történő átadása

Megbízásának teljesítése céljából adott esetben szükséges lehet adatait harmadik fél részére (pl.: adótanácsadók, ügyvédek, szolgáltatók,  melyek minket szolgálnak ki vagy akik számára adatokat szolgáltatunk, stb.), bíróságoknak vagy a hatóságoknak továbbadnunk. Adatainak továbbadása kizárólag a GDPR alapján történik, kiváltképp megbízása teljesítésének érdekében vagy az Ön előzetes beleegyezése alapján, illetve a kötelező jogi előírásoknak megfelelően.

Az álláskeresési folyamatnál történő támogatás során személyi adatai a következő címzetteknek kerülnek átadásra: lehetséges jövőbeli munkáltatók vagy azok által megbízott állásbörzék, illetve toborzó vállalkozások. Személyes adatainak címzettjei közül néhány nem az Ön lakóhelyének országában található, illetve azon kívül használja fel adatait. Más országok adatvédelmi szintje nem feltétlenül felel meg Ausztria adatvédelmi szintjének. Az Ön személyes adatait azonban csak azokba az országokba továbbítjuk, amelyeket illetően az EU Bizottság úgy döntött, hogy megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkeznek, vagy intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy minden címzett megfelelő adatvédelmi szintben részesüljön. Ennek érdekében szabványszerződéses feltételeket (2010/87/ EK és/vagy 2004/915/EK) kötünk ki.

 1. Adat kiszivárgására vonatkozó értesítés

Arra törekszünk, hogy az adatok kiszivárgását korán felismerjük és azt adott esetben haladéktalanul jelentsük Önnek vagy a felelős felügyeleti szervnek, figyelembe véve az érintett adatkategóriákat.

 1. Adatok megőrzése

Az adatokat a szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez és a garanciális igények védelme érdekében szükséges időn túl nem tároljuk tovább.

 1. Cookie-k

Honlapunk „sütiket“ használ, ajánlataink felhasználóbaráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételéhez. A "süti" egy kis szöveges fájl, amelyet webszerverünkről továbbítunk a számítógép merevlemezén található böngésző mappájának süti fájljába. Ez lehetővé teszi honlapunk számára, hogy Önt, mint felhasználót újra felismerje, ha a mi webszerverünk és az Ön böngészője között kapcsolat létesül. A sütik segítenek számunkra weboldalunk kihasználtságának és a felhasználók számának meghatározásában. Az általunk használt sütik tartalma egy olyan azonosítószámra korlátozódik, amely nem kapcsolódik a felhasználó személyéhez. A sütik célja weboldal felhasználóinak felismerése.

Ezen a honlapon kétfajta sütit alkalmazunk:

 • Ideiglenes sütik: Ezek olyan ideiglenes sütik, melyek weboldalunk elhagyásáig az Ön böngészőjében időznek és weboldalunk látogatása után automatikusan törlődnek.

Állandó sütik: A weboldal felhasználóbarát tulajdonságának javítása érdekében az Ön végberendezésén tárolásra kerülnek a sütik és engedélyezik számunkra, hogy böngészőjét újbóli látogatásakor felismerjük. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékozódjon a sütik használatáról, és csak egyes esetekben engedélyezze a sütik használatát, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy egyetemlegesen, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését, amikor a böngésző bezárul. A sütik kikapcsolásával a weboldal működését korlátozhatja.

 1. Szerver naplófájlok

Webhelyünk optimalizálása érdekében a rendszer megjelenését, felhasználóbarát jellegét illetően és szolgáltatásainkkal kapcsolatos hasznos információk rendelkezésre bocsátása érdekében weboldalunk üzemeltetője automatikusan begyűjti és tárolja az úgynevezett szerver naplófájlokban azokat az információkat, amelyeket böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezen adatok közé tartoznak az Ön Internet-Protokoll címe (IP-cím), böngésző- és nyelvi beállításai, a használt operációs rendszer, hivatkozó URL, az Ön internet szolgáltatója és a dátum, valamint idő.

Ezeket az adatokat nem fésüljük össze a személyes adatforrásokkal. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ezeket az adatokat utólag ellenőrizzük, ha tudomásunkra jutnak az illegális felhasználás konkrét jelei.

 1. Elérhetőségeink

Adatainak védelme különösen fontos számunkra. Az alább megadott elérhetőségeken mindig rendelkezésére állunk, ha kérdése merülne fel, vagy ha adatainak visszavonását szeretné kezdeményezni.

West Best Job e.U.

2534 Alland, Babenbergergasse 83.

E-Mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Datenschutzerklärung

 1. Personenbezogene Daten

Wir, West Best Job e.U., 2534 Alland, Babenbergergasse 83., erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung oder Beauftragung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt; dies unter Einhaltung der datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen. Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung unserer Leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben.

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sprachkenntnisse, Daten zum beruflichen Werdegang und zur Ausbildung, Fotos etc.

 1. Auskunft und Löschung

Als Kundin oder Kunde bzw. generell als Betroffener haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten.

Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mitteilung.

Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung, im letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird, kann an die in Punkt 10. Dieser Erklärung angeführte Anschrift gerichtet werden.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde.

 1. Datensicherheit

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende technische und organisatorische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation.

Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.

Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB. Hackangriff auf E-Mail-Account bzw. Telefon, Abfangen von Faxen).

 1. Verwendung der Daten

Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch den mit Ihnen abgeschlossenen Vertrag, durch gesetzliche Vorgaben oder durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine Bestimmung im Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecke verwenden. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden.

 1. Übermittlung von Daten an Dritte

Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten an Dritte (zB. Steuerberater, Rechtsanwalt, Dienstleister, derer wir uns bedienen und denen wir Daten zur Verfügung stellen etc.), Gerichte oder Behörden, weiterzuleiten. Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO, insbesondere zur Erfüllung Ihres Auftrags oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung oder aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften.

Bei der Unterstützung im Bewerbungsprozess werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln: mögliche zukünftige Arbeitgeber oder von diesen beauftragte Jobbörsen oder Recruiting-Unternehmen.

Manche der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben wozu wir Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen.

 1. Bekanntgabe von Datenpannen

Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und gegebenenfalls unverzüglich Ihnen bzw. der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die betroffen sind, gemeldet werden.

 1. Aufbewahrung der Daten

Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist.

 1. Cookies

Unsere Website verwendet „Cookies“, um unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu gestalten. Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die wir über unseren Web-Server an die Cookie-Datei des Browsers auf die Festplatte Ihres Computers übermitteln. Damit wird es unserer Website ermöglicht, Sie als Nutzer wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen unserem Web-Server und Ihrem Browser hergestellt wird. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln. Der Inhalt der von uns verwendeten Cookies beschränkt sich auf eine Identifikationsnummer, die keine Personenbeziehbarkeit mehr auf den Nutzer zulässt. Der Hauptzweck eines Cookies ist die Erkennung der Besucher der Website.

Zwei Arten von Cookies werden auf dieser Website verwendet:

 • Session Cookies: Das sind temporäre Cookies, die bis zum Verlassen unserer Website in der Cookie-Datei Ihres Browsers verweilen und nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht werden.

Dauerhafte Cookies: Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit bleiben Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert und erlauben es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

 1. Server-Log-Files

Zur Optimierung unserer Website in Bezug auf die System-Performance, Benutzerfreundlichkeit und Bereitstellung von nützlichen Informationen über unsere Dienstleistungen erhebt und speichert der Provider unserer Website automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Davon umfasst sind Ihre Internet-Protokoll Adresse (IP-Adresse), Browser und Spracheinstellung, Betriebssystem, Referrer URL, Ihr Internet Service Provider und Datum/Uhrzeit.

Eine Zusammenführung dieser Daten mit personenbezogenen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

 1. Unsere Kontaktdaten

Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. Wir sind für Sie unter den unten angeführten Kontaktdaten jederzeit für Ihre Fragen oder Ihren Widerruf erreichbar.

West Best Job e.U.

2534 Alland, Babenbergergasse 83.

E-Mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


Kapcsolat

West Best Job e.U.

Email cím: info@ausztriaimunkak.eu
Telefonszám: +43 664 264 7677
Facebook oldal: Link
Székhely: 2534 Alland, Babenbergergasse 83.

Feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy mindig megkapd az aktuális információkat az ausztriai munkákkal kapcsolatban.